Oferta

DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

DLA KOGO

Dla samorządów

Naszymi klientami są jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty. Instalacje fotowoltaiczne dostarczamy dla szkół, urzędów, szpitali, budynków straży pożarnej, ośrodków kultury.

Dla przemysłu

Instalacje dostarcamy do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, punktów zagospodarowania i zbiórki odpadów, zakładów przemysłowych prywatnych i publicznych.

Dla domu

Wykonujemy niewielkie dachowe i gruntowe instalacje na potrzeby własne budynków mieszkalnych, w celach zmniejszenia rachunków za energię.

Dla rolników

Wykonujemy instalacje gruntowe i dachowe na budynkach inwentarskich, terenach i gospodarstwach rolnych.

Dla biznesu

Dostarczamy kompletne rozwiązania farm fotowoltaicznych, zaczynając od wstępnej koncepcji i audytu, poprzez cały złożony proces pozyskiwania pozwoleń, decyzji, uzgodnień urzędowych, projektów.

Dla firm prywatnych

Budynki biurowe, hotelowe, stacje paliw będące własnością firm prywatnych.

ZAKRES OFERTY

Dobór systemu

Uproszczony proces poprzedzający montaż instalacji fotowoltaicznej:                         1. Analiza zużycia energii elektrycznej i charakterystyki czasowo-mocowej poboru energii          
2. Analiza dostępnego miejsca pod instalację, zacienienie, orientacji paneli PV, typ pokrycia i konstrukcji dachu
3. Ocena stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej, mocy przyłączeniowej
4. Projekt instalacji, symulacja uzysków, uzgodnienie z Inwestorem, rzeczoznawcą ppoż, warunki przyłączenia, decyzje urzędowe.

Montaż i serwis

Nasi instalatorzy posiada wiedzę, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia. Instalatorzy posiadają certyfikat UDT, uprawnienia SEP E/D. W firmie posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami i nadzorowania prac. Po wykonaniu prac przygotowujemy dokumenty do zgłoszenia do PSP, zakładu energetycznego, dokumentację powykonawczą.

Dofinansowania i ulgi

Doradzamy w pozyskaniu dotacji.  
W zależności od typu instalacji fotowoltaicznej i Inwestora dostępne są różne programy wsparcia. Dofinansowania obejmują osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców, firmy.    Aktualne programy wsparcia: 
- program rządowy Mój Prąd
- program Czyste Powietrze
- ulga termomodernizacyjna
- program Agroenergia
- ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników

FIRMA

USŁUGI ŚWIADCZYMY NIEPRZERWANIE OD 2016

Opis firmy

Główną działalnością IMPACT Energy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań   z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii - głównie fotowoltaiki. Świadczymy również usługi wykonawstwa w szeroko rozumianym sektorze elektroenergetycznym.                 IMPACT Energy jest częścią firmy IMPACT Projekt, która od wielu lat świadczący usługi projektowe na rynku budownictwa.

Cele firmy

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, bezpiecznych, ekologicznych, dopasowanych do konkretnych warunków i użytkownika, tak aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną. Czasami sprowadza się to do wykonywania bardziej złożonych systemów zarządzania, sterowania i monitoringu instalacji fotowoltaicznej, tak aby zwiększyć opłacalność i skrócić czas zwrotu inwestycji.

Ludzie

Usługi świadczone są przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem   w branży. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia, licencje, certyfikaty, szkolenia. 

Realizacje

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

DACHY PŁASKIE

DACH SPADOWE

NA GRUNCIE

Aktualności

DOTACJE I ULGI
PROGRAM DOFINANSOWANIA
DDDDD
AKTUALNY SYSTEM ROZLICZEŃ
AKTUALNIE POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY
Elektromonter

Zakres obowiązków

 • Montaż instalacji fotowoltaicznych
 • Montaż instalacji elektrycznych
 • Prace serwisowe
 • Uruchamianie instalacji
 • Pomiary powykonawcze

Wymagania

 • Doświadczenie przy pracach fotowoltaicznych/elektrycznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie uprawnień SEP/UDT

Oferujemy

 • Do ustalenia w trakcie rozmowy
Specjalista ds. techniczno-handlowych OZE

Zakres obowiązków

 • Doradztwo w zakresie energetyki i fotowoltaiki
 • Aktywne pozyskiwanie klientów
 • Wizje lokalne w miejscu instalacji
 • Sporządzanie ofert, kosztorysów
 • Sporządzenie dokumentacji

Wymagania

 • Znajomość branży elektrycznej i fotowoltaicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych
 • Obłsługa środowiska CAD

Oferujemy

 • Do ustalenia w trakcie rozmowy

KONTAKT